Herman Boerhaave

In Voorhout werd in 1591 een Hervormde Gemeente gesticht. De predikant van Voorhout diende ook in Noordwijkerhout en De Kaag. In 1662 werd Jacobus Boerhaave beroepen te Voorhout en Kage (de Kaag) en ging wonen in de pastorie van de Hervormde Gemeente, het huidige Boerhaavehuis. Op 31 december 1668 werd daar Hermannus Boerhaave geboren, die op Nieuwjaarsdag 1669 werd gedoopt.

Herman Boerhaave is voor de wetenschap van grote betekenis geweest. De belangrijkste feiten uit het leven van Herman Boerhaave:

1682 Op 14-jarige leeftijd naar de Latijnse school
1690 Promotie tot Doctor in de Wijsbegeerte
1693 Doctor in de Geneeskunde
1709 Directeur van de Hortus Botanicus in Leiden
1709 Hoogleraar Genees- en Kruidkunde
1714 Hoogleraar Praktische Geneeskunde
1718 Hoogleraar Scheikunde
1719 Beschrijving van ca. 5.800 planten in de “Index Alter”-collectie
1730 Rector Magnificus van de Universiteit Leiden
1738 Op 23 september op 70-jarige leeftijd overleden en begraven in de Pieterskerk te Leiden.


Gedenksteen in de Pieterskerk te Leiden