De Stichting

Stichting het Boerhaavehuis is in 1981 opgericht door een aantal enthousiaste Voorhouters. De reden daarvan was de slechte staat waarin het geboortehuis van Herman Boerhaave zich bevond. Door gebrek aan financiŽn was de Protestantse Gemeente Voorhout (eigenaar van het Boerhaavehuis) destijds niet in staat om het huis en de omliggende tuinen te onderhouden. Zelfs gingen stemmen op om het huis maar te verkopen en ook sloop werd niet uitgesloten. Op initiatief en met financiŽle steun van Stichting het Boerhaavehuis kon in 1985 een volledige restauratie en renovatie worden gerealiseerd terwijl opening van de gereconstrueerde tuinen op 1 juli 1994 plaatsvond.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van Stichting het Boerhaavehuis zijn:
 • de eigenaar steunen om huis en tuin voor de komende generaties te behouden.
 • het maken van plannen en het doen van voorstellen tot renovatie en onderhoud van het Boerhaavehuis.
 • het verwerven van financiŽle middelen die de uitvoering van de plannen mogelijk moeten maken.
 • het geven van bekendheid aan het Boerhaavehuis en aan de betekenis van Herman Boerhaave.
 • het verzamelen van relevante historische gegevens en objecten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Het Boerhaavehuis bestaat uit 8 personen, en wordt gevormd door:
 • Voorzitter: Hans van den Berg
 • Secretaris: Irma de Jong
 • 2e Secretaris: Arie Dwarswaard
 • Penningmeester: Bart van der Ploeg
 • Bouwkundige zaken: Jos Warmenhoven
 • Botanische zaken: Teun Nelemans
 • Algemeen adjunct: Frits van Arkel
 • Communicatie: Jan Mosselman
Voor het onderhoud van de tuinen van het Boerhaavehuis wordt gebruik gemaakt van een tuingroep die bestaat uit ca. 12 leden. Zowel de tuingroep als het bestuur zijn onbezoldige vrijwilligers.

ANBI


Stichting het Boerhaavehuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig erkend door de belastingdienst onder fiscaalnummer 8038.73.177. Dit betekent dat donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl