Vrienden van Stichting het Boerhaavehuis

Voor het realiseren van de doelstellingen is Stichting het Boerhaavehuis volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring en giften. Een belangrijk deel van onze inkomsten is afkomstig van particulieren, bedrijven en instellingen die onze stichting een warm hart toedragen. Daarnaast voert Stichting het Boerhaavehuis een actief fondsenwervingsbeleid.

Wilt u ons steunen? Voor € 12,50 per jaar bent u “Vriend van Stichting het Boerhaavehuis”. U wordt jaarlijks geinformeerd over alle activiteiten van Stichting het Boerhaavehuis en bent ook van harte welkom op onze jaarlijkse “Vrienden van”-dag.


Aanmelden

Ik meld mij aan als vriend van Stichting het Boerhaavehuis.
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:
Mijn bijdrage: ,
Betaalwijze:
Hier kunt u een
bericht voor
ons achterlaten: